Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zapraszamy do udziału w konsultacjach opracowania „Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego uwzględniającego rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze i działalności pokrewne"

wtorek, Czerwiec 4, 2019

Trwają konsultacje opracowania "Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego uwzględniającego rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze i działalności pokrewne"

 

Trwają konsultacje opracowania "Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego uwzględniającego rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze i działalności pokrewne" (KONCEPCJA oraz MODEL) przygotowywanej na zlecenie Województwa Lubelskiego. Spotkania konsultacyjne skierowane są do m.in. przedstawicieli jednostek administracji publicznej, przedsiębiorstw z regionu, przedstawicieli klastrów, organizacji pracodawców, agencji rządowych w regionie, grup producenckich, lokalnych grup działania, NGO i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przemysłu rolno-spożywczego.

Spotkania konsultacyjne prowadzone przez Panią Agnieszkę Smreczyńską-Gąbkę odbywają się od dnia 3 czerwca do 17 czerwca br. w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie UMWL, ul. Grottgera 4 w Lublinie, sala konferencyjna IIIp. – 371B według poniższego harmonogramu:

3.06 powiat bialski i lubartowski

4.06 powiat chełmski i włodawski

5.06 powiat lubelski i świdnicki

6.06 powiat hrubieszowski i tomaszowski

7.06 powiat janowski i krasnostawski

11.06 kraśnicki i opolski

12.06 powiat zamojski i biłgorajski

13.06 powiat puławski i rycki

14.06 powiat łęczyński i łukowski

17.06 powiat parczewski i radzyński

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach mogą zgłaszać swój udział na adres mailowy: mariola.wicinska@lubelskie.pl oraz pod nr tel. 81 441 67 99 lub zgłaszać swoje uwagi do dokumentu drogą mailową do dnia 17 czerwca 2019 r. na w/w podany adres. W przypadku braku możliwości udziału przedstawicieli powiatów w spotkaniu w przypisanych terminach prosimy o rejestrację w innym dogodnym terminie.

Galeria: